Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. M.M. Beije

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. M.M. Beije "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
voorzitter
Instantie
Commissie van toezicht PI De Geerhorst
Plaats
Sittard
Datum ingang
03-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Stichting Exodus Heerlen
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
juridisch toetser
Instantie
Nederlands Register voor Geechtelijk Deskundigen
Datum ingang
16-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
docent
Instantie
OSR en SSR
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-10-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
25-08-1999
Datum eind
31-01-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
25-08-1999
Datum eind
25-08-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
16-01-1995
Datum eind
24-08-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)