Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.J. Groen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.J. Groen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid adviescommissie personele aangelegenheden
Instantie
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL)
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Extern vertrouwenspersoon
Instantie
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL)
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachten en geschillencommissie Algemene Wet Bestuursrecht
Instantie
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
academisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Heerlen
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerlen
Datum ingang
12-08-1992
Datum eind
31-12-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
15-08-1991
Datum eind
31-12-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
26-07-1990
Datum eind
14-08-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)