Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.A.A.C. Claessen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.A.A.C. Claessen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent straf(proces)recht
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Advocaten (SBA)
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Plaats
Den Haag / Utrecht
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid adviescommissie Bianchi-prijs
Instantie
Bianchi Herstelrecht Stichting
Plaats
Leeuwarden/Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Kerngroeplid van Stichting MENS (Mens en Strafrecht)
Instantie
Stichting MENS
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting ter bevordering van een humane strafrechtspleging
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid Tijdschrift voor Herstelrecht
Instantie
Boom / Lemma Uitgevers
Plaats
Utrecht / Leuven
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Boom / Lemma Uitgevers
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid Nieuwsbrief Strafrecht
Instantie
SDU Uitgevers
Plaats
Utrecht / Maastricht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
SDU Uitgevers
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
14-09-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)