Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.L.J. Voogt

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.L.J. Voogt "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid werkgroep verkeer
Instantie
buurtplatform Sint-Pieter Villapark Jekerdal
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-11-2015
Soort bedrijf/instantie
buurtplatform
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Maastricht Vestingstad
Plaats
Maastricht
Datum ingang
20-04-2000
Soort bedrijf/instantie
culturele / historische instelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent t.b.v. cursus rechter-commissaris in strafzaken voor beginende rechters-commissarissen
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Zutphen / utrecht
Datum ingang
07-11-2012
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut van en voor de Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent t.b.v. cursus Werken onder Dekmantel, onderdeel rol en bevoegdheden van de rechter-commissaris
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging/Nederlandse Politie Academie
Plaats
wisselend
Datum ingang
05-04-2012
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
24-02-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
23-02-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
16-01-1995
Datum eind
23-02-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)