Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.M. Schelfhout

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.M. Schelfhout "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris-penningmeester van stichtingsbestuur
Instantie
Stichting "De Heraut"
Plaats
Melick
Datum ingang
17-03-2014
Soort bedrijf/instantie
uitgever dorpsweekblad Melick
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur kennisbank bestuursrecht
Instantie
Reed Elsevier
Datum ingang
01-11-1998
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter College van Beroep voor de examens
Instantie
Open Universiteit
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
05-12-1996
Datum eind
31-07-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
04-12-1996
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
20-07-1988
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
02-01-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
01-06-1987
Datum eind
19-07-1988
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
04-07-1986
Datum eind
19-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)