Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.G. Klein

Rechtbank Limburg

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.G. Klein "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Stageco├Ârdinator
Instantie
Universiteit Maastricht, Faculteit der rechtsgeleerdheid
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-12-2014
Functie
Universitair docent Procesrecht
Instantie
Universiteit Maastricht, Faculteit der rechtsgeleerdheid
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2006

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
02-07-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)