Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Vrienden van Gemeentemuseum "Het Land van Thorn"
Plaats
Thorn
Datum ingang
28-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Gemeentemuseum "Het Land van Thorn"
Plaats
Thorn
Datum ingang
03-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Provisor
Instantie
Vermogensstichting St. Maartenshuizen
Plaats
Maastricht
Datum ingang
28-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Smile Erfgoed
Plaats
Sittard-Geleen
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Nederlandse Adelsvereniging
Plaats
Den Haag
Datum ingang
27-05-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Ad Rem Monumentorum
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sittard
Datum ingang
11-04-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-12-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
20-04-1993
Datum eind
30-11-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)