Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H.A.M. Beaumont

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H.A.M. Beaumont "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Huis van bewaring
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Huis van Bewaring
Plaats
Roermond
Datum ingang
15-09-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
18-07-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
05-04-1990
Datum eind
17-07-1995
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Middelburg
Datum ingang
02-07-1987
Datum eind
04-04-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-09-1980
Datum eind
01-07-1987
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Middelburg
Datum ingang
28-04-1986
Datum eind
01-07-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)