Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.W.E.C. Pulles

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.W.E.C. Pulles "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-07-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-07-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
10-01-2001
Datum eind
01-05-2005
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
23-05-1997
Datum eind
09-01-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
20-07-1988
Datum eind
22-05-1997
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1993
Datum eind
31-08-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
06-04-1987
Datum eind
19-07-1988
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
22-01-1987
Datum eind
05-04-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
22-09-1980
Datum eind
21-01-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)