Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.J. Voncken

Rechtbank Limburg

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.J. Voncken "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Dagelijks Bestuur
Instantie
Stichting Limburgs Landschap
Plaats
Arcen
Datum ingang
19-10-2011
Soort bedrijf/instantie
landschapsbeheerorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur / auteur editiie Pensioen en andere toekomstvoorzieningen
Instantie
Wolters-Kluwer BV
Plaats
Roermond
Datum ingang
06-02-1997
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij juridische werken
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-07-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
14-09-1994
Datum eind
30-06-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
14-01-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
22-07-1991
Datum eind
13-09-1994
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
07-05-1985
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Arnhem
Datum ingang
22-11-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
02-01-1991
Datum eind
22-07-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
04-12-1984
Datum eind
06-05-1985
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
04-12-1984
Datum eind
06-05-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)