Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.H.J. Frénay

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.H.J. Frénay "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Edmund Hustinx (beheert doelvermogen t.b.v. kunten en wetenschappen in Maastricht en omgeving)
Plaats
Maastricht
Datum ingang
24-03-2011
Datum eind
11-11-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-09-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
30-09-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
30-09-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
30-09-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)