Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.C.G. Brants

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.C.G. Brants "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-02-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
31-07-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
31-07-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-07-2005
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Roermond
Datum ingang
24-04-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Venlo
Datum ingang
24-04-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
09-11-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
02-01-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
28-04-1988
Datum eind
08-11-1990
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
25-10-1989
Datum eind
08-11-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)