Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J.M. Goessen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J.M. Goessen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris / bestuurslid
Instantie
vereniging zwembad Jekerdal
Plaats
Maastricht
Datum ingang
05-02-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Algemeen bestuurslid
Instantie
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
dienstverlenend / juridisch
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
ROC Arcus College
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidngsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-12-2002
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-10-1999
Datum eind
30-11-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)