Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.A. Gruiters

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.A. Gruiters "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen
Plaats
Roermond
Datum ingang
10-12-2004
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
15-06-1990
Datum eind
31-12-2004
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Roermond
Datum ingang
26-10-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Venlo
Datum ingang
26-10-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
20-04-1989
Datum eind
14-06-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-11-1984
Datum eind
31-01-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)