Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.P.M. Schwillens

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.P.M. Schwillens "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofddocent NLDA
Instantie
Ministerie van Defensie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medisch ethische commissie
Instantie
Centraal Militair Hospitaal
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-1997
Soort bedrijf/instantie
Centraal Militair Hospitaal
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Militair lid
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
30-10-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-07-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Militair lid
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
01-09-2009
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
06-06-2000
Datum eind
28-02-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)