Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.M.P. Drijkoningen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.M.P. Drijkoningen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie van Beroep
Instantie
College van Beroep voor het voortgezet Onderwijs
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
(beroeps)rechtspraak in het Onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voozitter en lid-jurist RTG
Instantie
Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Medisch tuchtrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
16-09-2009
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
28-02-2009
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
01-08-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
15-09-1995
Datum eind
26-05-2002
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
30-01-2002
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
29-01-2002
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
29-01-2002
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
18-07-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Roermond
Datum ingang
11-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Venlo
Datum ingang
11-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
20-05-1989
Datum eind
17-07-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
15-04-1988
Datum eind
19-05-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-1982
Datum eind
14-04-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)