Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. Klifman

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. Klifman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid adviescommissie Post Academisch Onderwijs
Instantie
Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de klachtencommissie
Instantie
Riagg
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-07-2004
Datum eind
31-01-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
05-12-2000
Datum eind
30-06-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
19-01-1998
Datum eind
04-12-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)