Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.F.W. Huinen

Rechtbank Limburg

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.F.W. Huinen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Juridisch Genootschap in het Arrondissement Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
16-11-1994
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
05-12-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
02-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-08-1992
Datum eind
15-11-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
11-01-1985
Datum eind
31-07-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-1984
Datum eind
10-01-1985
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
31-01-1984
Datum eind
10-01-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1979
Datum eind
31-01-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)