Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Roeleveld

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Roeleveld "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Juridisch adviseur
Instantie
mr. J. Roeleveld BV
Plaats
Munstergeleen
Datum ingang
01-07-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid calamiteitencommissie huisartsenpost Westelijke Mijnstreek
Instantie
Meditta Holding BV
Plaats
Sittard
Datum ingang
01-03-2011
Soort bedrijf/instantie
gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van de Zuid-Limburgse Golf- en Countryclun 'Wittem'
Instantie
Zuid-Limburgse Golf- en Countryclub 'Wittem'
Plaats
Wittem
Datum ingang
12-06-2014
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
sportclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Gevolmachtigde van de vereffenaars van de boedel wijlen mr. F. Tripels
Instantie
Mr. J. Roeleveld BV
Plaats
Maastricht
Datum ingang
27-09-2012
Datum eind
26-08-2013
Soort bedrijf/instantie
via mr. J. Roeleveld BV
Bezoldigd
Ja
Functie
Tijdelijk directeur BV; afwikkeling BV na overlijden van de DGA (directeur groot aandeelhouder)
Instantie
Tri toga II
Plaats
Maastricht
Datum ingang
27-09-2012
Datum eind
26-08-2013
Soort bedrijf/instantie
BV
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
advocaat
Instantie
advocatenkantoor
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-09-1979
Datum eind
01-07-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sittard
Datum ingang
01-02-1991
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)