Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.W.M.A. Staal

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.W.M.A. Staal "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Arbitragecommissie KNVB
Instantie
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Plaats
Zeist / Maastricht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
voetbalbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur uitgeverij Kluwer / Tijdschrift Recht en Arbeid
Instantie
Uitgeverij Wolters Kluwer
Plaats
Maastricht / Utrecht / Deventer
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-07-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-06-2004
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
01-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
29-05-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)