Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.T.J.F. Verhappen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.T.J.F. Verhappen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften rechtspositie personeel
Instantie
Omgevingsdienst Midden-Holland
Plaats
Gouda
Datum ingang
14-02-2013
Soort bedrijf/instantie
bezwaarcommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Bezwaarschriftencommissie
Instantie
gemeente
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Bezwaarschriftencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Bezwaarschriftencommissie
Instantie
gemeente
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
bezwarencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften
Instantie
Gemeente
Plaats
Vlaardingen
Datum ingang
01-05-2000
Soort bedrijf/instantie
bezwarencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-08-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
28-02-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)