Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.P.M. Stevelmans

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.P.M. Stevelmans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder
Instantie
mr. H.P.M. Stevelmans B.V.
Plaats
Nuth
Datum ingang
02-01-2012
Soort bedrijf/instantie
beheer pensioen mr. H.P.M. Stevelmans
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
bestuur Stichting Singe (Kunstencentrum Signe)
Plaats
Heerlen
Datum ingang
16-07-2010
Soort bedrijf/instantie
culturele instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Administratiekantoor Aandelen Eussi Holding
Plaats
Heerlen
Datum ingang
06-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Stichting Administratiekantoor Aandelen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerlen
Datum ingang
01-03-1985
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)