Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.H. Dethmers

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.H. Dethmers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie voor medewerkers
Instantie
Stichting Dichterbij
Plaats
Gennep
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
zorginstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting instituut voor genealogie en streekgeschiedenis
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-11-2004
Soort bedrijf/instantie
kleine culturele instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
OSR opleidingen
Plaats
divers
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
27-08-1997
Datum eind
28-02-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-12-1995
Datum eind
26-08-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
21-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
21-12-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1988
Datum eind
30-09-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)