Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.R. Soutendijk

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.R. Soutendijk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter gemeesnchappelijke geschillenadviescommissie Helmond e.o.
Instantie
samenwerkende corporaties
Plaats
Helmond
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
geschillenadviescommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-01-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
31-01-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Hertogenbosch
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Helmond
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Roermond
Datum ingang
11-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Venlo
Datum ingang
11-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
07-07-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
07-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)