Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J.F. Gerard

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J.F. Gerard "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris Vereniging van Eigenaren
Plaats
Maastricht
Datum ingang
21-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent leergang WSNP
Instantie
OSR Juridische Opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
08-06-2012
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
31-07-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
09-11-2000
Datum eind
31-07-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-1999
Datum eind
08-11-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)