Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.A.G.M. Vluggen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.A.G.M. Vluggen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
R.K. Parochiaal Armbestuur Gulpen
Plaats
Gulpen
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
kerkelijke stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting behoud schilderingen Aad de Haas Wahlwiller
Plaats
Wahlwiller
Datum ingang
19-11-2012
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
04-08-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
03-08-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)