Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F. Oelmeijer

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F. Oelmeijer "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Juridisch Genootschap
Plaats
Roermond
Datum ingang
12-09-2006
Soort bedrijf/instantie
Juridisch Genootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter geschillencommissie
Instantie
Raad van Beheer op Kynologisch gebied in NederlandGeschillencommissie voor de kynologie in Nederland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris Stichting theater Snater
Instantie
Stichting Theater Snater
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Kindertheater
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
31-07-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
24-08-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
24-08-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1986
Datum eind
30-09-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)