Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.C.I. van Delft

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.C.I. van Delft "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
15-06-2015
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Plaatsvervangend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Hoofdofficier
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
01-07-1990
Datum eind
30-10-2001
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
30-10-2001
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
12-04-1988
Datum eind
30-06-1994
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-03-1987
Datum eind
11-04-1988
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-1982
Datum eind
28-02-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)