Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.G.L. van der Aa

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.G.L. van der Aa "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Bestuur
Instantie
Stichting Maastrichtse Criminalisten
Plaats
Maastricht
Datum ingang
10-02-2010
Soort bedrijf/instantie
bestuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-12-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
30-09-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-11-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
30-11-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
23-06-1998
Datum eind
31-07-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
26-07-1990
Datum eind
22-06-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-05-1989
Datum eind
25-07-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-1983
Datum eind
30-04-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)