Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.W. Heringa

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.W. Heringa "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
hoogleraar vergelijkend staats- en bestuursrecht
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Managerial Committee China EU School of Law
Instantie
EU School of Law
Plaats
Bejing
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-President
Instantie
IALS
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van toezicht
Instantie
ORBIS
Plaats
Sittard
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis, thuiszorg, verzorgings- en verpllegtehuizen
Bezoldigd
Ja
Functie
Academic Director
Instantie
Campus Brussels UM
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Management Team
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactie
Instantie
Boom Basics
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
College van Advies Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactie Maastricht Journal of European and Comparative Law
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid / plv. voorzitter
Instantie
Adviescommissie Grondrechten en Functieuitoefening
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactie European Human Rights Cases
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie EVRM Rechtspraak en Commentaar
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid redactie Netherlands International Law Review
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plv. lid
Instantie
Commissie Gelijke Behandeling
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Stichting Vorming bevoegd gezag scholen voor voortgezet onderwijs
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
College van Beroep voor de examens, UM
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Hockeyclub Hockeer
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
27-12-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)