Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J.L.J. Pfeil

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J.L.J. Pfeil "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat

Nevenbetrekkingen

Functie
lid
Instantie
Stichting Jeugd en Cultuur Groote Sociëteit
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-08-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter
Instantie
Stichting Dirk van Haren Noman Stichting
Plaats
Maastricht
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
voorzitter raad van toezicht
Instantie
Stichting Beheer Groote Societeit
Plaats
Maastricht
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
14-03-1986
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)