Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J. Henzen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J. Henzen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
(plv.) voorzitter regionale geschillencommissie
Instantie
Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg
Plaats
Venlo, Roermond
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Woningcorporaties
Bezoldigd
Ja
Functie
Promovendus
Instantie
Maastricht University
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter`bezwaarcommissie Limburgse Schaakbond
Instantie
Limburgse schaakbond
Plaats
n.v.t.
Datum ingang
01-10-2007
Soort bedrijf/instantie
regionale schaakbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College van Beroep voor de Examens
Instantie
Open Universiteit Nederland
Plaats
Nederland
Datum ingang
06-03-2006
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-07-2001
Datum eind
29-02-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)