Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. W.J.M.J. Vogels

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. W.J.M.J. Vogels "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
19-12-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Taxateur hagelschade
Instantie
Interpolis
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
verzekeringsmaatschappij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid VV V Zuid-Limburg
Instantie
VVV Zuid-Limburg
Plaats
Valkenburg a/d Geul
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
VVV
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-12-2015
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
19-12-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)