Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. K.H.A. Heenk

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. K.H.A. Heenk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad van discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Azora
Plaats
Terborg
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Verpleeghuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Azora
Plaats
Terborg
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Verpleegtehuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-08-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent burgerlijk procesrecht
Instantie
Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
beroepsopleiding advocatuur
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
23-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
16-10-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
15-10-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-01-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-01-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)