Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. I.C.J.I.M. van Dorp

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. I.C.J.I.M. van Dorp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Plaats
Ruurlo
Datum ingang
18-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris Bestuur
Instantie
Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Plaats
Ruurlo
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
18-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
29-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
27-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
27-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
27-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
15-09-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
30-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
27-04-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-07-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
23-11-1992
Datum eind
31-07-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-04-1987
Datum eind
31-03-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)