Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. I.A.M. van Boetzelaer-Gulyás

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. I.A.M. van Boetzelaer-Gulyás "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofddocent Socialezekersheidsrecht
Instantie
Onderwijsinstantie
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid/plv. voorzitter persoonsgebonden kamer cie Bezwaarschriften 8 KTD
Instantie
Gemeente Achtkarspelen/gemeente Tytsjerksteradiel
Plaats
Buitenpost
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur 'Basisboek Socialezekerheidsrecht'
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Participatieraad (WMO 2015 / PW)
Instantie
Gemeente Heerenveen
Plaats
Heerenveen
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Adviesraad
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid VNW-Socialezekerheidsrecht
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv-vz/lid bezwaaradviescie
Instantie
De Friese Meren
Plaats
Lemmer
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
25-02-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)