Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. H.P.M. Kester

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. H.P.M. Kester "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
KNVB
Plaats
Zeist
Datum ingang
16-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie tuchtrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Kamer van Toezicht
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter commissie stadionverboden
Instantie
KNVB
Plaats
Zeist/Beek-Ubbergen
Datum ingang
01-10-2003
Soort bedrijf/instantie
Voetbal organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
20-07-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
08-12-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
03-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
19-07-1998
Functie
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
18-07-1989
Datum eind
31-12-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
28-04-1986
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
20-10-1986
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-02-1980
Datum eind
27-04-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)