Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
27-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
(Plv.) voorzitter van het College van Beroep voor de Examens
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Beslechting van geschillen tussen studenten en docenten, examencommissie etc. van de R.U.N.
Bezoldigd
Ja
Functie
Incidenteel docent
Instantie
SSR, IMFO, OSR, Kluwer, IvJO enz.
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
instanties die kortdurend beroepsonderwijs aanbieden in de vorm van cursussen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
31-03-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2000
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2000
Datum eind
30-04-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)