Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. G.W. Brands-Bottema

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. G.W. Brands-Bottema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lector Familie- en jeugdrecht
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Lex Lumen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Geschillencommissie particuliere synode van het Oosten chr. geref. kerk
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
geschillencommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent cursus Gezag en omgang
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Beroepscommissie klachten
Instantie
Christelijke Gereformeerde Kerken
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
beroepscommissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
15-08-2005
Datum eind
01-10-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-2001
Datum eind
30-09-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
22-11-1994
Datum eind
31-12-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)