Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y. van Wezel

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y. van Wezel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Rechter-plaatsvervanger (RIO)
Instantie
rechtbank Gelderland
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
rechtbank
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Ouderraad kinderdagverblijf
Plaats
Utrecht
Datum ingang
06-04-2009
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Zocher-Commissie culturele stichting
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-08-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
30-11-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)