Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W.J.B. Claassen-Dales

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W.J.B. Claassen-Dales "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Jurist
Instantie
freelance

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Steunfonds Jeugd en Gezin
Plaats
Delft/Zoetermeer e.o.
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Steunstichting t.b.v. voogdijinstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Historische Vereniging Delfia Batavorum
Plaats
Delft
Datum ingang
20-05-2014
Datum eind
01-05-2017
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)