Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. W. Bruins

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. W. Bruins "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. IFUW-vertegenwoordigster afdeling Arnhem
Instantie
Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Uitvoerend Committee van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Instantie
Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-07-1988
Soort bedrijf/instantie
Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid en vervolgens plv. voorzitter Gezamenlijke klachtencommissie
Instantie
Entrea, Lindenhout, Pactum en JOOZT
Plaats
Arnhem
Datum ingang
21-10-2009
Datum eind
08-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Entrea, Lindenhout, Pactum en JOOZT
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
23-07-2001
Datum eind
30-09-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)