Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.I. Spoor

Rechtbank Gelderland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.I. Spoor "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Kantine sportverening
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Atletiekvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger
Instantie
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Datum ingang
08-12-2008
Datum eind
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
(subs) officier van justitie
Instantie
Openbaar Ministerie
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
01-02-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-12-1999
Datum eind
30-09-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
30-11-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)