Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T.C. Henniphof

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T.C. Henniphof "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
15-08-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorlichter scholen
Instantie
EPJO
Plaats
Arrondissement Arnhem
Datum ingang
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Basisscholen
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie (gesloten) jeugdhulp
Instantie
Intermetzo
Plaats
Rekken, Eefde, Zeist, e.a.
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Jeugdhulp
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Commissie van Toezicht, Voorzitter van de beklagcommissie
Instantie
P.I. de Berg
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Justitiële inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorlichter
Instantie
IMC Weekendschool/Project
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
15-08-2013
Datum eind
14-08-2014
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-08-2013
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
30-09-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)