Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.W. van Osch-Leysma

Rechtbank Gelderland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.W. van Osch-Leysma "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
28-02-2006
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Arnhem
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
06-02-1992
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Arnhem
Datum ingang
01-09-1987
Datum eind
06-09-1990
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Arnhem
Datum ingang
15-09-1989
Datum eind
06-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)