Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.A. Boon

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.A. Boon "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
CPO Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
26 november comite LUF
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2007
Soort bedrijf/instantie
comite
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur
Instantie
Wolters Noordhoff
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-04-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-05-2000
Datum eind
30-04-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
03-05-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
23-04-1996
Datum eind
03-05-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1901
Datum eind
03-05-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
31-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)