Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M.L.A.T. Doll

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M.L.A.T. Doll "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Technisch baanatletiektrainer in opleiding
Instantie
Atletiek vereniging Argo
Plaats
Doetinchem
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Trainer pupillen A1
Instantie
Atletiek Vereniging Argo
Plaats
Doetinchem
Datum ingang
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Jeugd Wedstrijd Organisatie Commissie
Instantie
Atletiek Vereniging Argo
Plaats
Doetinchem
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Atletiek Vereniging
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid jeugdcommissie
Instantie
Argo
Plaats
Doetinchem
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
atletiekvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-01-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
10-04-2007
Datum eind
31-05-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
09-04-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
12-03-2005
Datum eind
09-04-2007
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)