Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Hof van Discipline
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Appel tuchtrechter
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
appel tuchtrechter voor de advocatuur in Nederland
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Raad van Arbitrage voor de Bouw
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
arbitrage instituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Executie- en beslagrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
stichting tot bevordering van onderwijs en onderzoek van beslag en executierecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting administratie kantoor Groftom Beheer BV
Plaats
Neer (L.)
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Administratie kantoor
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep (appel tuchtrechter)
Instantie
Nederlandse Golffederatie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Beroep appel tuchtrechter voor NGF golfwedstrijden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Advies vanuit de Rechtspraktijk Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instantie
Radboud Universiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
advies college voor juridische faculteit Radboud Universiteit Nijmegen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid (penningmeester)
Instantie
Stichting Zwiep
Plaats
Utrecht
Datum ingang
23-12-2011
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
(familie) liefdadigheid stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
30-09-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
30-09-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
28-02-2006
Functie
Coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
01-05-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
04-04-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
02-05-1983
Datum eind
30-04-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)