Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J.H. Schuurman

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J.H. Schuurman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
20-06-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
26-10-1993
Datum eind
19-06-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
05-02-1991
Datum eind
25-10-1993
Functie
Gerechtsauditeur tevens rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
25-10-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-1985
Datum eind
04-02-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)