Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J.A.C. Bruins Slot

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J.A.C. Bruins Slot "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Bedrijfsjurist
Instantie
ADG dienstengroep B.V.
Plaats
Almelo
Datum ingang
10-10-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
De Graafschap, Lochemse Golf- en Countryclub
Plaats
Lochem
Datum ingang
28-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Sportvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Stichting het Gebroeders Bakkers Weeshuis
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Charicatieve instelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)